Shin Sangoku Musou Cheat Codes

XBox PlayStation 2 PC PS One GameBoy Adv SuperNES GameCube Nintendo64
Cheat Codes > PlayStation2 Cheat Codes > Shin Sangoku Musou

Shin Sangoku Musou Cheats

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Research Shin Sangoku Musou Cheat Codes

All characters
All Shu generals
All Wei generals
All Wu generals
BGM Test option
Opening Edit option
Free mode side selection
Restore health
Alternate introduction sequence
Unlock Huang Zhong, Ma Chao, and Jiang Wei
Unlock Xiahou Yuan and Zhang Liao
Unlock Taishi Ci, Lu Meng, and Gan Ning
Unlock Zhuge Liang
Unlock Liu Bei
Unlock Sima Yi
Unlock Cao Cao
Unlock Sun Jian and Sun Quan
Unlock Lu Bu in free mode
Unlock Diao Chan, Dong Zhuo, Yuan Chao, and Zhang Jiao in free mode
Unlock free mode side selection and BGM Test option
Latest PlayStation2 Cheat Codes

Cheat Codes Shin Sangoku Musou