Play As Matador Cheat Code

XBox PlayStation 2 PC Game Boy Advance PSP Nintendo GameCube Nintendo 64
Cheat Codes > Nintendo GameCube Cheat Codes > Black And Bruised > Play as Matador

Play As Matador - Black And Bruised

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

How To: Play as Matador

Win the Intercontinental Tournament to unlock Matador.
Latest Nintendo GameCube Cheat Codes

Cheat Code Play as Matador